A to UPgrade

Day 1

Панели “Твърдения” и “Презентация на артиста” 

лектори: Боян Бочев, Весела Венчева
модератори: Мила Георгиева, Лидия Пейчева, Петър Димитров

A to UPgrade

Day 2

Панели “Финанси” и “Финансиране”

лектори: Васил Василев, Благослав Анастасов, Десислава Панчева,
Биляна Генова, Елиянка Михайлова, Лидия Пейчева
модератори: Мила Георгиева, Петър Димитров
Последвайте ни в социалните медии: