насочване

Можем да помогнем в избора на програми и източници на финансиране за вашите проекти.

Адаптиране

Адаптиране на творчески идеи към проектен език и стратегия за реализация.

Документи

Цялостно или частично изготвяне на стандартни документи и проектна документация.

Портфолио

Професионални съвети и изготвяне на презентационни материали на артисти.

Събития

Обучение

Тематични обучения за основни принципи и практики за кариерно развитие на артисти и проектно управление.

Дискусии

Идентифициране на актуалните проблеми и възможности пред артисти и оператори в сектора.

Менторски сесии

Срещи и работилници с експерти и успешни професионалисти от сферата.

Последвайте ни в социалните медии: